O skupie surowców wtórnych i makulatury Jodła w Radomiu

elementy chromowaneSkup surowców wtórnych i artykułów papierniczych Jodła mieści się w Radomiu. Naszą druga filia znajduje się natomiast w Zamościu. W branży działamy od 1992 roku na podstawie uzyskanych zezwoleń na skupowanie i gromadzenie odpadów. Dysponujemy dużym terenem oraz specjalistycznym sprzętem, które pozwalają nam na bezpieczne składowanie między innymi złomu, makulatury czy tworzy sztucznych. Pozyskane surowce następnie przekazujemy do papierni, hut i innych zakładów zajmujących się recyklingiem. W ten sposób stanowimy ważną część w łańcuchu odpowiedzialnego zagospodarowania odpadów, a tym samym ochrony środowiska.