Niszczenie dokumentów

zniszczone dokumenty

Zapewniamy profesjonalne niszczenie dokumentów. Zachowujemy stopień tajności na poziomie 3 według normy DIN 32757. Oznacza to, że powstałe ścinki mają wymiary mniejsze niż 2 × 4 mm. W ten sposób mogą być niszczone dokumenty zwykłe, poufne oraz korespondencja wewnętrzna.